Kệ máy T - 7

Kệ máy T-7:
Kích thước phủ bì: Ngang 186cm, sâu 52cm, cao 76cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn dưới: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 28cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn trên cùng: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 22cm
Trọng lượng: 69kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 15.400.000đ

Please upgrade IE 8+, Download here