Kệ máy T - 4A

Kệ máy T-4A:
Kích thước phủ bì: Ngang 124cm, sâu 52cm, cao 47cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 28cm
Trọng lượng: 39kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 8.800.000 đ

Please upgrade IE 8+, Download here