Kệ máy T - 6B

Kệ máy T-6B:
Kích thước phủ bì: Ngang 186cm, sâu 52cm, cao 47cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 28cm
Trọng lượng: 58.5kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 13.200.000đ

Please upgrade IE 8+, Download here