Kệ máy T - 2

Kệ máy T-2:
Kích thước phủ bì: Ngang 62cm, sâu 52cm, cao 47cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 28cm
Trọng lượng: 20kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 4.400.000 đ

Please upgrade IE 8+, Download here