Kệ máy T - 4B

Kệ máy T-4B:
Kích thước phủ bì: Ngang 186cm, sâu 52cm, cao 47cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 28cm
Trọng lượng: 36.5kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 8.800.000 đ


Please upgrade IE 8+, Download here