Kệ máy T - 1

Kệ máy T-1:
Kích thước phủ bì: Ngang 62cm, sâu 52cm, cao 12.5cm
Trọng lượng: 8.5kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 2.300.000 đ

Please upgrade IE 8+, Download here