Kệ máy T - 5

Kệ máy T-5:
Kích thước phủ bì: Ngang 186cm, sâu 52cm, cao 76cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn dưới: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 28cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn trên: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 22cm
Trọng lượng: 47kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 11.000.000 đ


Please upgrade IE 8+, Download here