Kệ máy G - 6A

Kệ máy G-6A:
Kích thước phủ bì: Ngang 124cm, sâu 57cm, cao 73cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn dưới: Ngang 50cm, sâu 45cm, Cao 27cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn trên cùng: Ngang 50cm, sâu 45cm, Cao 22cm
Trọng lượng: 51kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 13.200.000 đ

Please upgrade IE 8+, Download here