Kệ máy G - 5

Kệ máy G-5:
Kích thước phủ bì: Ngang 186cm, sâu 57cm, cao 73cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn dưới: Ngang 50cm, sâu 45cm, Cao 27cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn trên cùng: Ngang 50cm, sâu 45cm, Cao 22cm
Trọng lượng: 39.5kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 11.000.000 đ

Please upgrade IE 8+, Download here