Kệ máy G - 2

Kệ máy G-2:
Kích thước phủ bì: Ngang 62cm, sâu 57cm, cao 45cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn: Ngang 50cm, sâu 45cm, Cao 27cm
Trọng lượng: 16.5kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 4.000.000 đ

Please upgrade IE 8+, Download here