Kệ máy G - 318

Kệ máy G-318:
Kích thước phủ bì: Ngang 118cm, sâu 57cm, cao 73cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn dưới: Ngang 50cm, sâu 45cm, Cao 27cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn trên: Ngang 50cm, sâu 45cm, Cao 22cm
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 13.200.000 đ

Please upgrade IE 8+, Download here