Chân loa Tannoy Turnberry - 1

Chân loa Turnberry 1: loại chân loa chuyên dụng cho các dòng loa Tannoy Turnberry GR, Stirling SE...
Kích thước: 40x30 cao 20

Chất liệu: gỗ gõ đỏ
Giá: 3.500.000đ/ 1 cặp 


Please upgrade IE 8+, Download here