Chân loa CL - 4344

Chân loa CL-4344/4343: chân loa chuyên dụng cho các dòng loa cổ của JBL như 4344, 4344 MK-II, 4343...
Kích thước: 64x39 cao 15cm
Chất liệu: gỗ gõ đỏ
Giá: 3.200.000đ/ 1 cặp Please upgrade IE 8+, Download here