Chân loa CL - HARBETH - 2

Chân loa Harbeth 2:
Là loại chân loa, kệ loa chuyên dụng cho các dòng loa của Anh như Harbeth Shl5, Spendor hoặc ATC, chiều cao được làm theo tiêu chuẩn chân của hãng.
Kích thước mặt để loa: 31x32, cao 45cm
Chất liệu: gỗ gõ đỏ
Trọng lượng: 20kg/1 cặp
Giá: 7.000.000đ/1 cặp 


Please upgrade IE 8+, Download here