Kệ máy H - 6A

Kệ máy H-6A:
Kích thước phủ bì: Ngang 124cm, sâu 52cm, cao 75cm

Kích thước lọt lòng trong ngăn dưới: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 28cm
Kích thước lọt lòng trong ngăn trên: Ngang 50cm, sâu 50cm, Cao 22cm
Trọng lượng: 60kg
Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
Giá: 12.000.000 đ

Please upgrade IE 8+, Download here